Tillsammans skapar vi framtidens företag

2022

Forsen stärker sin marknadsnärvaro genom partnerskap med PQ Projektledning

13 september 2022

Forsen accelererar sin expansion genom att gå samman med PQ Projektledning AB. I och med affären breddas Forsen Partners geografiska närvaro till fler viktiga och växande orter.

Vuxenpsykiatriföretaget Affecta ingår partnerskap med Cerebgruppen

31 maj 2022

Cerebgruppen utökar sin verksamhet inom öppenvårdspsykiatri i Halland genom förvärvet av Affecta.

Broviken ny huvudägare i Corplus

28 april 2022

Broviken Gruppen (”Broviken”), som äger och utvecklar kvalificerade tjänsteföretag, blir huvudägare i Corplus AB och Corplus Syd AB (”Corplus”). Corplus är en kvalitetsfokuserad, snabbväxande förmedlare av interimstjänster inom ekonomi, HR och lön, med kontor i Stockholm och Malmö.

Data Ductus växer genom förvärv av konsultbolaget Complit

11 april 2022

IT-konsultföretaget Data Ductus förvärvar Complit, ett Skellefteåbaserat konsultbolag med fokus på kvalitetssäkring, systemutveckling och projektledning. Koncernen växer därmed till ca 350 anställda.

Data Ductus stärker sin närvaro i norra Sverige genom förvärv av BnearIT

21 mars 2022

IT-konsultbolaget Data Ductus med säte i Skellefteå förstärker sin verksamhet i norra Sverige genom förvärv av Luleåbaserade BnearIT. Koncernen växer därmed till drygt 340 anställda.

Barnläkarna i Täby Centrum ingår partnerskap med Cerebgruppen

16 februari 2022

Cereb Holding AB (”Cerebgruppen”) växer tjänsteerbjudandet inom barn- och ungdomsmedicin genom förvärvet av Barnläkarna i Täby Centrum AB (”BLTC” eller ”Bolaget”).

Broviken ny majoritetsägare i Brightmill

1 februari 2022

Broviken Gruppen (”Broviken”), som äger och utvecklar kvalificerade tjänsteföretag, förvärvar nu 66 procent av aktierna i Brightmill AB (“Brightmill”), en av Sveriges ledande interimsbyråer.

2021

Laro Psykiatri ansluter sig till Cerebgruppen

6 december 2021

Cereb Holding AB (”Cerebgruppen”) förstärker LARO verksamheten ytterligare genom förvärvet av Laro Psykiatri Sverige AB (”Laro Psykiatri” eller ”Bolaget”).

Attollo och Omeo ingår partnerskap

1 december 2021

Omeo Financial Consulting AB (”Omeo”), en ledande rådgivare för finansiella aktörer, ingår partnerskap med Brovikens befintliga portföljbolag Attollo.

Forsen ingår partnerskap med Projektledarbyrån

9 november 2021

Projektledarbyrån Sverige AB går in under samma ägartak som Forsen AB när Broviken Gruppen (”Broviken”) fortsätter att satsa på kvalificerad byggprojektledning.

Broviken investerar i Modigo – en ledande aktör inom neuropsykiatri

29 oktober

Broviken Gruppen II AB (”Broviken”) har tillsammans med grundare och ledning investerat i Modigo AB och ADHD Care by Modigo AB (”Modigo”).

NOX och Nikita blir systerbolag - med ambitionen att förändra IT-konsultmarknaden

27 oktober

Nikita AB (”Nikita”) går in under samma ägartak som NOX Consulting AB (”NOX”) när Broviken Gruppen (”Broviken”) satsar vidare.

INM ingår partnerskap med Cerebgruppen

24 augusti

Cereb Holding AB (”Cereb” eller ”Cerebgruppen”) med majoritetsägaren Broviken Gruppen I AB (”Broviken”) har ingått partnerskap genom förvärvet av Integrerad Närpsykiatri Malmö AB (”INM”) och Medistud AB (”INM Laro”).

Cereb vidareutvecklar verksamheten genom förvärv av TINA-mottagningen

7 maj 2021

Cereb Holding AB (”Cereb” eller ”Cereb-gruppen”) med majoritetsägaren Broviken Gruppen I AB (”Broviken”) fortsätter utveckla verksamheten genom förvärvet av TINA-mottagningen AB (”TINA-mottagningen”)

Pernilla Ramslöv är Näringslivets mäktigaste kvinnliga entreprenör 2021

3 mars 2021

Dagens Industri har utnämnt Pernilla Ramslöv, VD och grundare till NOX Consulting, till Näringslivets Mäktigaste Kvinnliga Entreprenör 2021.

Broviken ny huvudägare i HRP - Norges ledande projektledningsbolag

18 januari 2021

Broviken Gruppen II AB (”Broviken”) gör sin hittills största investering genom att gå in som huvudägare i det norska projektledningsföretaget HRP.