Senaste nyheterna

2024

2024

Broviken ny huvudägare i React Risk Advisory

20 juni 2024

Broviken Gruppen II AB (”Broviken”) ingår ett strategiskt partnerskap med React Risk Advisory Sweden AB (”React Risk Advisory”), specialiserade rådgivare inom säkerhetsrisker och krishantering. Satsningen görs tillsammans med bolagets grundare och nuvarande ägare Robin Loft.

Broviken skapar en marknadsledande bygg- och projektledningsgrupp genom partnerskap med Ebab

31 maj 2024

Broviken tar ett avgörande steg i uppbyggnaden av en marknadsledande bygg- och projektledningsgrupp genom att ingå partnerskap med Ebab, ett väletablerat, ledande branschföretag inom projekt- och byggledning. I gruppen finns sedan tidigare Forsen, PQ Projektledning och Projektledarbyrån. Dessa fyra systerbolag samlas under ägarbolaget Forsen Partners. Genom partnerskapet med Ebab förstärks det totala kunderbjudandet, liksom gruppens position som en av Sveriges ledande aktörer inom projekt- och byggledning.

Broviken blir partner med samhällsaktörsbyrån Gullers Grupp

23 maj 2024

Den svenska företagsgruppen Broviken investerar långsiktigt i Gullers Grupp i en fortsatt ambition att skapa Sveriges ledande tjänsteföretagsgrupp. Gullers Grupp får möjlighet att i partnerskap med Broviken fortsätta sin tillväxtresa och vidareutveckla en samhällsfokuserad kommunikations-byrå med ett unikt erbjudande. Gullers är en byrå utan branschetikett med nya kompetenser och tjänster för att möta de stora samhällsutmaningar som företag, organisationer och det offentliga Sverige möter idag och i framtiden.

Broviken ny huvudägare i Maquire Group

24 januari 2024

Broviken Gruppen (”Broviken”) blir ny huvudägare i Maquire Group, västra Sveriges ledande aktör inom kompetensförsörjning med fokus på chefer och specialister. Investeringen görs tillsammans med grundare och nyckelpersoner.

2023

2023

Broviken ny strategisk ägarpartner till Agreat

11 oktober 2023

Broviken Gruppen II AB (”Broviken”) ingår ett strategiskt partnerskap med Agreat, ett snabbväxande IT-konsultbolag fokuserat på att utveckla säker och högkvalitativ mjukvara. Investeringen görs tillsammans med bolagets nuvarande ägare, ledning och nyckelpersoner.

Broviken ny huvudägare i Prolegia

1 september 2023

Broviken Gruppen II AB (”Broviken”) ingår ett strategiskt partnerskap med Prolegia, Sveriges ledande aktör inom säkerhetsklassade bakgrundskontroller. Investeringen görs tillsammans med bolagets nuvarande ägare.

Intellic Group fortsätter tillväxtresan genom förvärvet av Releye

25 augusti 2023

Intellic Group, med Broviken som majoritetsägare, expanderar sitt kunderbjudande genom ett nytt partnerskap med det snabbväxande CRM-bolaget Releye AB. Releye blir nu en del av Intellic Group och stärker därmed gruppens strategiska och tekniska erbjudande inom CRM, affärsstrategi och Marketing automation. Partnerskapet är ett viktigt steg i Intellic Groups målsättning att skapa en ledande aktör med tjänster inom Analytics, CRM och strategisk rådgivning.

Broviken ny strategisk ägarpartner till BER

8 augusti 2023

Broviken Gruppen II AB (”Broviken”) gör sin andra investering i Norge genom att gå in som huvudägare i BER Bygg og Eiendomsrevisjon AS (”BER”). Bolaget har en stark ställning i Norge inom teknisk rådgivning mot fastighetsmarknaden och investeringen sker tillsammans med bolagets nuvarande ägare.

Broviken investerar i SportsMed - en av Sveriges ledande privata aktörer inom ortopedi, handkirurgi och fysioterapi

15 maj 2023

SportsMed Sweden AB (”SportsMed”), en av Sveriges ledande privata aktörer inom ortopedi, handkirurgi och fysioterapi, med verksamhet på det anrika sjukhuset Carlanderska i Göteborg, har ingått ett strategiskt partnerskap med Broviken Gruppen II AB (”Broviken”).

Svefa stärker sin marknadsnärvaro inom hyresgästrådgivning och strategiskt affärs-stöd genom partnerskap med Set Up

7 februari 2023

Svefa fortsätter sin offensiva tillväxtsatsning inom hyresgästrådgivning och strategiskt affärsstöd genom Svefa Partners förvärv av Set Up.

2022

2022

Forsen stärker sin marknadsnärvaro genom partnerskap med PQ Projektledning

13 september 2022

Forsen accelererar sin expansion genom att gå samman med PQ Projektledning AB. I och med affären breddas Forsen Partners geografiska närvaro till fler viktiga och växande orter.

Vuxenpsykiatriföretaget Affecta ingår partnerskap med Cerebgruppen

31 maj 2022

Cerebgruppen utökar sin verksamhet inom öppenvårdspsykiatri i Halland genom förvärvet av Affecta.

Broviken ny huvudägare i Corplus

28 april 2022

Broviken Gruppen (”Broviken”), som äger och utvecklar kvalificerade tjänsteföretag, blir huvudägare i Corplus AB och Corplus Syd AB (”Corplus”). Corplus är en kvalitetsfokuserad, snabbväxande förmedlare av interimstjänster inom ekonomi, HR och lön, med kontor i Stockholm och Malmö.

Data Ductus växer genom förvärv av konsultbolaget Complit

11 april 2022

IT-konsultföretaget Data Ductus förvärvar Complit, ett Skellefteåbaserat konsultbolag med fokus på kvalitetssäkring, systemutveckling och projektledning. Koncernen växer därmed till ca 350 anställda.

Data Ductus stärker sin närvaro i norra Sverige genom förvärv av BnearIT

21 mars 2022

IT-konsultbolaget Data Ductus med säte i Skellefteå förstärker sin verksamhet i norra Sverige genom förvärv av Luleåbaserade BnearIT. Koncernen växer därmed till drygt 340 anställda.

Barnläkarna i Täby Centrum ingår partnerskap med Cerebgruppen

16 februari 2022

Cereb Holding AB (”Cerebgruppen”) växer tjänsteerbjudandet inom barn- och ungdomsmedicin genom förvärvet av Barnläkarna i Täby Centrum AB (”BLTC” eller ”Bolaget”).

Broviken ny majoritetsägare i Brightmill

1 februari 2022

Broviken Gruppen (”Broviken”), som äger och utvecklar kvalificerade tjänsteföretag, förvärvar nu 66 procent av aktierna i Brightmill AB (“Brightmill”), en av Sveriges ledande interimsbyråer.

2021

2021

Laro Psykiatri ansluter sig till Cerebgruppen

6 december 2021

Cereb Holding AB (”Cerebgruppen”) förstärker LARO verksamheten ytterligare genom förvärvet av Laro Psykiatri Sverige AB (”Laro Psykiatri” eller ”Bolaget”).

Attollo och Omeo ingår partnerskap

1 december 2021

Omeo Financial Consulting AB (”Omeo”), en ledande rådgivare för finansiella aktörer, ingår partnerskap med Brovikens befintliga portföljbolag Attollo.

Forsen ingår partnerskap med Projektledarbyrån

9 november 2021

Projektledarbyrån Sverige AB går in under samma ägartak som Forsen AB när Broviken Gruppen (”Broviken”) fortsätter att satsa på kvalificerad byggprojektledning.

Broviken investerar i Modigo – en ledande aktör inom neuropsykiatri

29 oktober 2021

Broviken Gruppen II AB (”Broviken”) har tillsammans med grundare och ledning investerat i Modigo AB och ADHD Care by Modigo AB (”Modigo”).

NOX och Nikita blir systerbolag - med ambitionen att förändra IT-konsultmarknaden

27 oktober 2021

Nikita AB (”Nikita”) går in under samma ägartak som NOX Consulting AB (”NOX”) när Broviken Gruppen (”Broviken”) satsar vidare.

INM ingår partnerskap med Cerebgruppen

24 augusti 2021

Cereb Holding AB (”Cereb” eller ”Cerebgruppen”) med majoritetsägaren Broviken Gruppen I AB (”Broviken”) har ingått partnerskap genom förvärvet av Integrerad Närpsykiatri Malmö AB (”INM”) och Medistud AB (”INM Laro”).

Cereb vidareutvecklar verksamheten genom förvärv av TINA-mottagningen

7 maj 2021

Cereb Holding AB (”Cereb” eller ”Cereb-gruppen”) med majoritetsägaren Broviken Gruppen I AB (”Broviken”) fortsätter utveckla verksamheten genom förvärvet av TINA-mottagningen AB (”TINA-mottagningen”)

Pernilla Ramslöv är Näringslivets mäktigaste kvinnliga entreprenör 2021

3 mars 2021

Dagens Industri har utnämnt Pernilla Ramslöv, VD och grundare till NOX Consulting, till Näringslivets Mäktigaste Kvinnliga Entreprenör 2021.

Broviken ny huvudägare i HRP - Norges ledande projektledningsbolag

18 januari 2021

Broviken Gruppen II AB (”Broviken”) gör sin hittills största investering genom att gå in som huvudägare i det norska projektledningsföretaget HRP.