Stockholm Skyline

Laro Psykiatri ansluter sig till Cerebgruppen

6 december 2021

Tillbaka till nyhetsöversikten

Laro Psykiatri ansluter sig till Cerebgruppen

Cereb Holding AB (”Cerebgruppen”) förstärker LARO verksamheten ytterligare genom förvärvet av Laro Psykiatri Sverige AB (”Laro Psykiatri” eller ”Bolaget”). I och med förvärvet kan Cerebgruppen göra ännu mer för fler och får samtidigt in fler kompetenta medarbetare. Laro Psykiatri är ett välrenommerat bolag som bedriver läkemedelsassisterad rehabilitering vid opioidberoende. Detta utförs vid bolagets två mottagningar i Ystad och Kristianstad. Idag hjälper bolagets medarbetare cirka 120 individer med kontinuerlig rehabilitering.

‒ Camilla Wallin, verksamhetschef Laro Psykiatri kommenterar: ”Vi är mycket glada över att gå in i en ny spännande fas inom Laro Psykiatri, som partnerskapet med Cerebgruppen innebär. Vi gör det med förväntan då vi ser många synergimöjligheter såsom utbildning, kunskapsöverföring, metodutveckling och mera, vilket är främjande både för våra patienter och personalen”.

‒ Harald Wessman, VD Cerebgruppen kommenterar: ”Vi är väldigt glada över att Laro Psykiatri har anslutit sig till Cerebgruppen. På så sätt kan vi erbjuda professionell behandling på ytterligare två orter. Vi ser fram emot att utveckla verksamheten vidare tillsammans med befintliga medarbetare i Laro Psykiatri.” Villkor för transaktionen offentliggörs inte.

Om Cerebgruppen

Cerebgruppen är en ledande vårdaktör inom psykiatri och pediatrik. Bolaget består idag av 13 mottagningar med den gemensamma visionen att alla ska få den vård som behövs, i rätt tid. Med starka värderingar arbetar 170 medarbetare för att vara den vårdgivare som patienter, remittenter och beställare helst väljer. Vårderbjudandet inkluderar neuropsykiatriska utredningar och behandling, öppenvårdspsykiatri, läkemedelsassisterad rehabilitering vid opioidberoende och specialiserad barnmedicin.

Om Broviken

Broviken investerar i svenska företag inom tjänstesektorn drivna av starka entreprenörer och ledningsgrupper. Brovikens partners har själva mångårig erfarenhet från företagsutveckling i roller som ledare, ägare och styrelsemedlemmar. Brovikens fokus är att utveckla företag och bidra till att redan fina företag kan bli ännu bättre och nå sin fulla potential.

För mer information:

Harald Wessman

VD, Cerebgruppen

070-022 28 27 harald.wessman@cereb.se

Anders Törnsten

Partner, Broviken

072-515 73 30 anders.tornsten@broviken.se