Tillsammans skapar vi framtidens företag

Om Broviken

Broviken investerar i svenska företag inom tjänstesektorn drivna av starka entreprenörer och ledningsgrupper. Vi har själva mångårig erfarenhet från företagsutveckling i roller som ledare, ägare och styrelsemedlemmar. Vi är förtrogna med det dagliga operativa arbetet inom företagets alla funktioner såväl som affärs- och ledarutveckling och ägarstyrning. Vi har stor vana från att agera stöd och sparring partners till vd och ledningsgrupper. Vi brinner för att utveckla företag och att bidra till att redan fina företag kan bli ännu bättre och nå sin potential.

Vi söker långsiktigt hållbara och lönsamma bolag med tillväxtpotential och med en omsättning om ca 50 - 300 MSEK. Broviken vill vara en långsiktig partner och vi behåller våra företag länge utan bortre tidsgräns.

Vår Värdegrund

Broviken är ett relationsdrivet team med stort kontaktnät. Lagarbete med öppenhet och tillit skapar ett långsiktigt värde där samtliga intressenter gynnas. Vi har hög integritet och värdesätter ansvarstagande och kvalitetsfokus i relation till kunder, medarbetare och samhälle.

Att få vara en ansvarsfull partner för att bygga framgångsrika, uthålliga företag, utmana och stödja ledningar, dela framgångar och överkomma motgångar – är vår passion.

Vi står vid vårt ord - "vi säger vad vi menar och vi gör vad vi säger".

VÅR EXPERTIS

– VÅRT BIDRAG UTÖVER KAPITAL

Vi erbjuder entreprenörer och ledningsgrupper en partner som inte bara förstår utmaningarna i att utveckla en framgångsrik verksamhet – utan som även har kunskapen, energin och kontaktnäten att stödja ett företag i att överkomma utmaningar och över tiden nå successivt större framgångar. Tillsammans med befintliga ägare och ledningsgrupper tar vi bolagen till nästa utvecklingsnivå.

Ägar- och verksamhetsstyrning • Utveckla ledarskap och företagskultur • Förstärka rapportering och ekonomifunktion • Expansion i nya marknader och segment • Förvärv & tilläggsförvärv • Utveckling av affärserbjudande

Aktuellt

Kontakt

Vill du prata affärer över en kaffe? Vi gillar båda delarna.
Välkommen att kontakta oss!

Per Granath

Partner och VD

Ansvarig för investerarkontakter, finansiering och arbetar med M&A och Dealsourcing

Bakgrund: Humana, Svefa, Handelsbanken, Scandiaconsult, Stockholm Fondkommision, ABB

+46 70 637 40 18

per.granath(a)broviken.se

Visa profil »

Anders Törnsten

Partner

Investment Director och ansvarig för Dealsourcing

Bakgrund: Transaktionsrådgivning vid Grant Thornton,fristående rådgivare inom M&A

+46 72 515 73 30

anders.tornsten(a)broviken.se

Visa profil »

Olof Carlstoft

Partner

Investment Director och ansvarig för Operations

Bakgrund: Northmill, Carismar, 6:e AP-fonden

+46 73 390 40 75

olof.carlstoft(a)broviken.se

Visa profil »

Christer Hansson

Partner

CFO och ansvarig för finansiell rapportering och integration

Bakgrund: Humana, Svefa, fristående rådgivare inom rapportering

+46 70 181 20 74

christer.hansson(a)broviken.se

Visa profil »