Tillsammans skapar vi framtidens företag

För entreprenörer

Hur vi arbetar & stöttar våra företag

Varje företag är unikt, med sin speciella bakgrund, marknadsförutsättningar, behov och möjligheter. Varje entreprenör har en särskild relation till sitt företag, där ansvaret för såväl medarbetare som kunder är starkt. Stoltheten över det företag som man kanske utvecklat under större delen av sitt yrkesliv är stor. Beslutet att söka en ny ägare är ofta svårt och inte sällan förenat med långvariga funderingar. Företaget har blivit som en familjemedlem och frågan om hur det nya hemmet ska se ut och hur företaget kommer att bli omhändertaget i en ny ägarmiljö, känns för många som helt central inför ett beslut om en försäljning.

Broviken medarbetare

Brovikens erbjudande innebär att vi så långt det är möjligt vill erbjuda en kontinuitet för det aktuella företaget. De företag vi investerar i behåller sina varumärken och drivs vidare som självständiga verksamheter i Brovikens bolagsportfölj. Vi understödjer samverkan och affärsskapande mellan våra bolag. Men det sker på bolagens villkor. Vi ser vår bolagsgrupp som en ”fiskeflotta”, där varje enhet kan röra sig fritt och agera lika snabbt och flexibelt som tidigare, men där tillhörigheten till fiskeflottan erbjuder möjligheter till affärsskapande, delaktighet i ett stort kontaktnät och tillgång till resurser och kunskap som det enskilda företaget ej kan ta del av.

När ett ägarskifte genomförs och Broviken inträder som ny huvudägare, har köpare och säljare ofta fört samtal med varandra över en längre tid. Broviken träffar löpande entreprenörer och partnergrupper. Vi lägger mycket tid på ett sätta oss in i vad som är särskilt viktigt för det aktuella företaget. Vi vill lära känna de som byggt upp och driver företaget och vi vill att de ska lära känna oss. När väl affären kommer till stånd ska förutsättningarna för att det ska bli ett lyckligt äktenskap vara så goda som möjligt.

Vårt arbetssätt

Broviken förvärvar normalt sett en majoritetspost och har med oss entreprenörer, ledningsgrupper och nyckelpersoner som delägare på den fortsatta resan. Broviken verkar genom styrelsen och tillsätter alltid en neutral, extern styrelseordförande som representerar alla aktieägare.

  • Vi tror på att bibehålla starka varumärken, god företagskultur och väl fungerande arbetssätt.
  • Vi fokuserar på att stötta styrelse och ledning där vi gemensamt ser en tydlig utvecklingspotential.
  • Vi fungerar som bollplank för ledningar och entreprenörer kring frågor som rör strategi och förvärv.
  • Vi tar ekonomiskt ansvar för våra företag och har kapitalet för att säkra företagens framtid.

Cereb

“Cereb, som är verksamt inom vårdsektorn, är ett bolag med en mycket stark värdegrund. Engagemang, kompetens och ansvarstagande är de ord som bäst beskriver vad vi tycker är viktigt. Broviken har alltsedan man kom in våren 2019, visat stort engagemang i värdegrundsfrågorna. Därtill har man bidragit till att professionalisera företaget och har på ett klokt sätt tagit initiativ till att bredda Cereb-gruppens erbjudande till våra klienter, patienter och beställare. För min egen del har Brovikens inträde möjliggjort för mig att göra det jag efter många års slit med administrativa frågor tycker bäst om, nämligen att verka som läkare. Mina förhoppningar om vad partnerskapet med Broviken skulle komma att innebära har inte bara förverkligats; de har överträffats."

Gunnar Jakobsson, grundare

Pappa hjälper dotter med hennes läxor

NOX Consulting

“Sedan Broviken blev huvudägare i NOX har vi fått tillgång till Brovikens team som stöttar oss i frågor som rör strategi, analys och förvärv vilket har gjort att vi har kunnat lyfta oss till en ny nivå i strategi- och styrelsearbetet. Idag är vi ett mer professionellt bolag, vilket skapar goda förutsättningar för fortsatt tillväxt.”

Pernilla Ramslöv, grundare och vd

Gruppbild på personalen på NOX

Vad vi söker

Broviken söker långsiktigt hållbara och lönsamma företag inom tjänstesektorn med tillväxtpotential och en omsättning mellan 50 - 500 MSEK. Hör gärna av dig till oss om du söker en ny huvudägare till din verksamhet. Vi på Broviken söker löpande efter välskötta tjänsteföretag och vi tar gärna ett möte, där vi berättar mer om hur vi arbetar.

Jesper Wigelius

Jesper Wigelius

PARTNER INVESTMENT DIRECTOR

jesper.wigelius@broviken.se

+46 70 932 6023

Ludwig Andreen

Ludwig Andreen

INVESTMENT MANAGER

ludwig.andreen@broviken.se

+46 70 777 11 28