Tillsammans skapar vi framtidens företag

Broviken är en privatägd företagsgrupp som investerar i nordiska företag inom tjänstesektorn, drivna av starka entreprenörer och ledningsgrupper.

Broviken förvaltar 1,4 miljarder SEK och har sedan starten 2018 gjort 25 investeringar inklusive tilläggsförvärv. Vi investerar långsiktigt i hållbara och lönsamma företag med tillväxtpotential och med en omsättning om ca 50 - 500 MSEK. Broviken är en långsiktig ägarpartner utan bortre tidsgräns.

En flygplats som lyser upp på natten.

Vi på Broviken har mångårig erfarenhet från företagsutveckling i roller som ledare, ägare och styrelseledamöter. Vi är förtrogna med det dagliga operativa arbetet inom företagets alla funktioner, såväl som affärs- och ledarutveckling och ägarstyrning.

Vår värdegrund

Brovikens är relationsdrivna med ett stort kontaktnät. Vårt lagarbete präglas av öppenhet och tillit. Målsättningen är att skapa långsiktigt värde på ett sätt som gynnar samtliga intressenter. Vi har hög integritet och värdesätter ansvarstagande och kvalitetsfokus i relation till kunder, medarbetare och samhälle.

Att få vara en ansvarstagande ägarpartner, som stimulerar och bidrar till att företag växer och utvecklas på ett uthålligt sätt, är vår passion. Vi vill stödja bolagsledningar, dela framgångar och överkomma motgångar. Vi står vid vårt ord – vi säger vad vi menar och gör vad vi säger.

Gruppbild med flera personer utomhus.

Vårt bidrag utöver kapital

Broviken erbjuder entreprenörer och ledningsgrupper att vara en ägarpartner som inte bara förstår utmaningarna i att utveckla en framgångsrik verksamhet – utan som även har kunskapen, energin och kontaktnäten för att aktivt bidra till framgång. Vi ser gärna att befintliga ägare – entreprenörer och ledningsgrupper – fortsätter att deläga bolaget tillsammans med oss. Vi stöttar våra företag i att överkomma utmaningar och över tiden successivt nå allt större framgångar. Tillsammans tar vi företagen till nästa utvecklingsnivå.