Stockholm Skyline

Broviken investerar i Modigo – en ledande aktör inom neuropsykiatri

29 oktober 2021

Tillbaka till nyhetsöversikten

Broviken investerar i Modigo – en ledande aktör inom neuropsykiatri

Broviken Gruppen II AB (”Broviken”) har tillsammans med grundare och ledning investerat i Modigo AB och ADHD Care by Modigo AB (”Modigo”) som är ledande leverantörer i Sverige av neuropsykiatriska utredningar och medicinsk behandling av patienter med adhd.

Modigo grundades 2014, med ambitionen att bygga ett högkvalitativt vårdföretag inom psykiatri och psykologi. Företaget har vuxit organiskt i snabb takt och är idag Sveriges största aktör inom neuropsykiatriska utredningar. Modigo har sju kliniker i Sverige från Lund i syd till Sundsvall i norr. Företaget har cirka 55 anställda som huvudsakligen är psykologer, specialistläkare i psykiatri och sjuksköterskor. Därtill sysselsätter Modigo ett 70-tal psykologer och läkare på konsultbasis.

”Vi är glada över att Broviken nu kommer in som en branschkunnig ägarpartner som bidrar med stöd och kunskap. Det underlättar utvecklingen och breddningen av Modigos verksamhet och gör det möjligt för oss att hjälpa fler individer med adhd, autism, och annan neuropsykiatrisk problematik framöver”, säger Caroline Byström, verksamhetschef och vd för Modigo AB. Broviken Gruppen I AB är sedan 2019 huvudägare i Cereb, som är verksamt inom samma vårdområden som Modigo. De båda företagen kommer att fortsätta att verka som fristående bolag med separata ledningar och styrelser. Bolagen kompletterar varandra geografiskt, där Modigo har en stark marknadsnärvaro utefter Norrlandskusten samt i Västra Götaland – regioner där Cereb inte är etablerat.

”Vi har lärt känna Modigo som ett professionellt, välskött företag med en stark värdegrund och ett tydligt kvalitetsfokus med stor omsorg om patienter och medarbetare. Vi ser fram emot att aktivt delta i den fortsatta utvecklingen av Modigo tillsammans med grundare och ledning”, säger Per Granath, grundare av Broviken. Broviken koncernen förfogar i och med investeringen i Modigo över en grupp specialiserade företag inom psykiatri, psykologi och barnmedicin som totalt omsätter över 400 Mkr.

Om Broviken

Broviken investerar i svenska företag inom tjänstesektorn drivna av starka entreprenörer och ledningsgrupper. Brovikens partners har själva mångårig erfarenhet från företagsutveckling i roller som ledare, ägare och styrelsemedlemmar. Brovikens fokus är att utveckla företag och bidra till att redan fina företag kan bli ännu bättre och nå sin fulla potential.

För ytterligare information om Broviken vänligen kontakta Per Granath, vd Broviken