Stockholm Skyline

Broviken II gör en första stängning på 650 msek

3 februari 2020

Tillbaka till nyhetsöversikten

Broviken Gruppen II AB (”Broviken II“) har den 27 januari 2020 gjort en första stängning med 650MSEK i kapitalåtaganden.

Broviken II lanserades den 12 oktober 2019 och har mött stark respons från investerare. En mycket stor andel av de investerare som under 2018 gick med i Broviken Gruppen AB (”Broviken I”) har valt att göra ytterligare kapitalåtaganden i Broviken II. Huvuddelen av investerarna är privatpersoner och family offices, av vilka många ingår i Broviken Partners nätverk av vänner och affärspartners. Även flertalet av de entreprenörer som sålt majoriteten av sina bolag till Broviken I har valt att – förutom att återinvestera i sina respektive bolag tillsammans med Broviken I – investera i Broviken II. Därutöver har en handfull lite större investerare av institutionell karaktär anslutit sig till Broviken II. Totalt har ett 80-tal investerare gjort kapitalåtaganden på mellan 1,2 och 75 MSEK. Genomsnittligt åtagande är ca 8 MSEK.

Broviken II kan komma att göra ytterligare stängningar.

”Vi vill tacka alla investerare för det förtroende som visats för Broviken och vi är väldigt glada över det starka gensvar som vi fått från gamla såväl som från nya investerare. Vi kommer att driva Broviken II parallellt med Broviken I och fortsätta att investera i högkvalitativa, nischade tjänsteföretag som vi kan vidareutveckla i partnerskap med bolagens grundare, ledningar och nyckelmedarbetare. Brovikens ambition är att medverka till att redan bra företag blir ännu bättre och starkare. Vår plan att börsintroducera Brovikens samlade bolagsportfölj 2024 ligger fast.” säger Per Granath, grundare av och vd för Broviken.

Broviken II investerar i onoterade kunskapsintensiva tjänstebolag i Sverige med ett starkt fokus på värdegrund. Broviken II är grundat av Broviken Partners. Broviken Partners består av Per Granath, Christer Hansson, Anders Törnsten och Jesper Wigelius. Broviken Partners grundades i mars 2018.

SEB är finansiell rådgivare till Broviken och Andulf Advokat är legal rådgivare i samband med kapitalanskaffningen.

Om Broviken

Broviken investerar i svenska företag inom tjänstesektorn drivna av starka entreprenörer och ledningsgrupper. Brovikens partners har själva mångårig erfarenhet från företagsutveckling i roller som ledare, ägare och styrelsemedlemmar. Brovikens fokus är att utveckla företag och bidra till att redan fina företag kan bli ännu bättre och nå sin fulla potential. För ytterligare information, läs mer här!

För mer information: