Datakraft stärker sin position med Broviken som ägarpartner

1 september 2020

Tillbaka till nyhetsöversikten
Stockholm Skyline

Investeringsbolaget Broviken blir ägare i Datakraft i Småland AB, en lokal IT-leverantör som utvecklat sin verksamhet genom närhet till kunden, långsiktiga relationer och samarbete baserat på ömsesidigt förtroende.

Broviken Gruppen I AB har per den 28:e augusti 2020 förvärvat 70% av IT-leverantören Datakraft som omsätter 55 Mkr och har 40 medarbetare. Bolagets tre grundare kvarstår som delägare genom en återinvestering och kommer tillsammans med de nyckelpersoner som bjuds in till ägarkretsen vid transaktionen att äga 30% av bolaget.

Datakraft startade verksamheten 1990 i Gnosjö och hade som mål att skapa långsiktiga och nära samarbeten i regionen. Bolaget har idag omkring 200 kunder, varav flertalet har en lokal förankring.

Genom att ständigt satsa på kompetensutveckling och hålla en hög servicegrad har bolaget idag byggt upp en system- och tjänsteverksamhet som kan ta hand om hela eller delar av ett bolags IT- miljö. Datakraft kan bygga upp och ut IT-miljöer, sköta drift i eget datacenter, sköta underhåll av program och hårdvara, övervaka säkerhet och supporta användare oberoende av vilken mjuk- eller hårdvara som används.

”Datakrafts målsättning är att skapa, förvalta och utveckla kostnadseffektiva och driftsäkra IT-miljöer på sin lokala marknad. Bolaget har genom långsiktighet med ständiga förbättringar byggt en stark marknadsposition, och verkar som en helhetsleverantör av IT till sina kunder. Den typiska affärsrelationen innebär att kunden givit Datakraft förtroendet att sköta all IT-verksamhet. Vi ser fram mot att aktivt stödja bolaget i sin fortsatta utveckling och att stärka bolagets erbjudanden ytterligare. Ambitionen är att den organiska tillväxtresan ska fortgå och att successivt öka kundbasen”, säger Per Granath, VD Broviken. ”Datakraft är ett företag med stark värdegrund och långa kundrelationer vilket vi ser som viktiga framgångsfaktorer för uthålligt tillväxt och lönsamhet.”

Patrik Ahnberg, VD Datakraft, säger i en kommentar; ”Att få in en långsiktig och stark finansiell ägare ger oss en stabil grund för en fortsätt tillväxt och energi att stärka våra erbjudanden ytterligare både mot den lokala och nationella marknaden. Detta samtidigt som de befintliga aktiva delägarna kvarstår och är fortsatt verksamma i företaget. Det bästa av två världar.”

Om Broviken

Broviken investerar i svenska företag inom tjänstesektorn drivna av starka entreprenörer och ledningsgrupper. Brovikens partners har själva mångårig erfarenhet från företagsutveckling i roller som ledare, ägare och styrelsemedlemmar. Brovikens fokus är att utveckla företag och bidra till att redan fina företag kan bli ännu bättre och nå sin fulla potential. För ytterligare information, läs mer här!

För mer information vänligen kontakta Patrik Ahnberg, vd Datakraft

För ytterligare information om Broviken vänligen kontakta Per Granath, vd Broviken