Stockholm Skyline

Cereb och Broviken I partnerskap för fortsatt expansion

20 mars 2019

Tillbaka till nyhetsöversikten

Cereb AB (”Cereb” eller “Bolaget”) har ingått ett strategiskt partnerskap för accelererad expansion och tillväxt. Investeringen görs i partnerskap tillsammans med Bolagets grundare, Gunnar Jakobsson och Hannah Rubinstein. Partnerskapet säkrar ytterligare resurser och kompentens att driva fortsatt utveckling av Cereb som idag är Sveriges ledande privata aktör inom neuropsykiatriska utredningar som exempelvis ADHD och autism.

Cereb är ett väl positionerat företag erkänd för hög kvalitet och kompetens. Bolaget utför neuropsykiatriska utredningar genom att högt kvalificerade medarbetare med kompletterande kompetenser (psykologer, psykiatriker, läkare och sjuksköterskor) samarbetar i team kring individen som utreds. Fokus ligger på att individen ska få ökad kunskap och förståelse för hur personen fungerar och bäst kan utvecklas och må bra. Cereb arbetar nära forskningen och baserar sitt arbete på vetenskap och beprövad erfarenhet. Det sammanfattande utlåtandet som individen erhåller från Cereb kan även med fördel användas som stöd i vidare insatser, exempelvis i förskola/skola eller på arbetsplatsen och beskriver individens styrkor och svårigheter samt innehåller rekommendationer kring hur individen kan förbättra sin livskvalitet. På senare år har Cereb även breddat sitt tjänsteerbjudande med medicinsk och psykologisk behandling för de individer som genomgått utredning.

Cereb har idag mottagningar i Stockholm och Helsingborg med ambitionen att fortsätta etablera sig på flera orter under kommande år. Bolaget har de senaste åren uppvisat en stark organisk tillväxt drivet av ökad medvetenhet av neuropsykiatriska funktionshinder. Cereb har ett 40-tal medarbetare och ytterligare ett 30-tal läkare och psykologer på konsultbasis. Omsättningen uppgick till 75 MSEK 2018.

”Det har varit viktigt för oss att säkra Bolagets framtida utveckling och tillväxt med en partner som har erfarenhet av de initiativ vi ska genomföra de kommande åren och som har gedigen kunskap om vårdmarknaden och inser betydelsen av sund värdegrund och företagskultur som en del av att bygga ett framgångsrikt bolag. I Broviken har vi funnit en partner som delar vår syn på medarbetare, kvalitet och visionen att vara det ledande kunskapsföretaget inom psykiatri och psykologi. Vi ser fram emot att fortsätta vår tillväxtresa tillsammans med Broviken” säger Gunnar Jacobsson, grundare av Cereb.

Per Granath, VD för Broviken kommenterade ”Vi är mycket imponerade över det bolag som Cerebs grundare och medarbetare har byggt. Bolaget har etablerat en ledande position i Sverige tack vare sitt höga kvalitetsfokus, ett dedikerat team av medarbetare med hög kompentens inom psykologi och psykiatri samt ett tjänsteerbjudande som stöttar individer med neuropsykiatriska funktionshinder. Cereb har ambitiösa framtidsplaner och vi ser fram emot att samarbete med grundarna och övriga medarbetare för att fortsätta utveckla verksamheten framåt”.

Villkoren för transaktionen offentliggörs inte.

Om Broviken

Broviken investerar i svenska företag inom tjänstesektorn drivna av starka entreprenörer och ledningsgrupper. Brovikens partners har själva mångårig erfarenhet från företagsutveckling i roller som ledare, ägare och styrelsemedlemmar. Brovikens fokus är att utveckla företag och bidra till att redan fina företag kan bli ännu bättre och nå sin fulla potential. För ytterligare information, läs mer här!

För ytterligare information om Broviken vänligen kontakta Per Granath, vd Broviken