Broviken ny huvudägare i HRP - Norges ledande projektledningsbolag

18 januari 2021

Tillbaka till nyhetsöversikten
Stockholm Skyline

Broviken Gruppen II AB (”Broviken”) gör sin hittills största investering genom att gå in som huvudägare i det norska projektledningsföretaget HRP. Investeringen sker tillsammans med bolagets grundare, Helge Rustand, HRPs vd Jan Arild Kingswick, samt ett 50-tal ledande befattningshavare och nyckelpersoner. HRP, som finns representerade med 20 kontor från Kristiansand i syd till Tromsö i nord, har ca 400 medarbetare och omsatte under 2020 nära 500 MNOK. Bolaget har en mycket stark ställning på den norska bygg- och infrastrukturmarknaden, med ett årligt investeringsvärde på ca 480 Mdr NOK.

HRP är det i särklass största renodlade projektledningsföretaget på den norska marknaden. Av intäkterna kommer 35% från offentliga infrastrukturprojekt, 45% från offentliga byggnadsprojekt och 20% från privata beställare inom bygg och infrastruktur. Den totala investeringsvolymen i Norge uppgick 2019 till ca 480 Mdr NOK, vilket ska jämföras med ca 540 Mdr SEK i Sverige. Investeringstakten per capita är således nästan dubbelt så hög i Norge som i Sverige. Infrastrukturmarknaden, som är HRPs viktigaste kundsegment, förväntas växa med 12% per år under de närmaste åren.

HRP har en diversifierad projektportfölj, såväl vad gäller storlek, beställare som typ av tjänster. Under 2019 genomförde HRP nära 1.700 projekt. Bolagets medarbetare, av vilka mer än 90% har teknisk högskole-examen, har i genomsnitt 20 års yrkeserfarenhet. Andelen kvinnor är 20%, vilket är högre än snittet i branschen.

- Vi är glada och stolta över att ha fått förtroendet att bli huvudägare i HRP, säger Per Granath, Brovikens vd och grundare. Vi har lärt känna HRP som ett välskött, professionellt och ekonomiskt framgångsrikt företag, med en stark värdegrund och ett varumärke som attraherar såväl medarbetare som beställare. HRP har uppvisat hög tillväxt under många år och framtiden ser ljus ut med en stark efterfrågan i HRPs viktigaste marknadssegment. Broviken är sedan 2019 huvudägare i det ledande svenska projektledningsföretaget Forsen och vi ser goda möjligheter till samarbete mellan bolagen. Vi upplever att HRP och Forsen har samsyn på det som är viktigt när man utvecklar kvalificerade kunskapsmiljöer och att man kompletterar varandra vad gäller segmentsfokus och tjänstemix. Brovikens partners har varit verksamma i Norge i tidigare bolagsengagemang och har bl.a. stor erfarenhet från den norska teknikkonsultsektorn. Vi trivs bra i Norge och vi ser fram emot att så snart Coronan klingar av få resa runt till HRPs kontor, säger Per Granath.

- Helge Rustand, HRPs grundare, som även fortsättningsvis kommer att vara en betydande ägare i bolaget, säger « HRP har haft en spännande resa under de 15 år som gått sedan jag grundade företaget. Nu ser vi fram emot att vidareutvecklas tillsammans med Broviken. HRP och Broviken delar värdegrund och vi delar också Brovikens målsättning för framtiden. HRP passar väl in i Brovikens grupp med kunskapsrika tjänsteföretag».

- Jan Arild Kingswick, HRPs vd säger «jag ser fram emot en spännande utveckling med Broviken och övriga bolag i Brovikengruppen. Det blir intressant att utforska och tillvarata synergier mellan Forsen och HRP, som verkar i samma segment på närliggande geografiska marknader».

Om Broviken

Broviken investerar i svenska företag inom tjänstesektorn drivna av starka entreprenörer och ledningsgrupper. Brovikens partners har själva mångårig erfarenhet från företagsutveckling i roller som ledare, ägare och styrelsemedlemmar. Brovikens fokus är att utveckla företag och bidra till att redan fina företag kan bli ännu bättre och nå sin fulla potential. För ytterligare information, läs mer här!

För mer information om HRP, vänligen kontakta Jan Arild Kingswick, VD

För ytterligare information om Broviken vänligen kontakta Per Granath, vd Broviken