Stockholm Skyline

EFKAB mot nästa tillväxtfas med Broviken som ägarpartner

26 augusti 2019

Tillbaka till nyhetsöversikten

Broviken Gruppen AB har per den 23 augusti 2019 förvärvat 75 % av EFKAB. Bolagets grundare och VD Mikael Lezdins kommer fortsätta att äga 25 %.

EFKAB (Energi Funktion Komfort) startade 2011 och är idag en rikstäckande teknikkonsult med fokus på projektledning och installation inom kommersiella fastigheter, industri och infrastruktur. Bolaget har drygt 60 medarbetare, huvudsakligen stationerade i Stockholm.

Bolagets kundbas är bred och välbalanserad med drygt 100 kunder. Hälften av kunderna är från offentlig sektor och hälften från den privata marknaden. EFKAB har samarbeten med ett flertal stora och välrenommerade bygg-, anläggnings- och bostadsutvecklingsföretag.

”EFKAB har en imponerande historik av tillväxt med en affärsmodell som innebär ett nytänkande inom teknikkonsultbranschen. Vi ser fram mot att stödja Mikael och bolaget i att stärka sina erbjudanden ytterligare och utveckla sin marknadsposition.”, säger Per Granath, VD Broviken.

Mikael Lezdins VD EFK, säger i en kommentar; ”Tillsammans med Broviken skapas en möjlighet till fortsatt lönsam tillväxt samt en stabil plattform för EFKABs fortsätta utveckling där kunder och medarbetare är i fokus. Tillsammans med Broviken förstärker vi vår position.”

Om EFKAB

EFKAB (Energi Funktion Komfort, Skandinavien AB)s affärsmodell är att leverera avtalad omfattning av projekteringsuppdrag enligt givna förutsättningar och tid. EFKAB definierar arbetet på ett sätt som garanterar att omfattningen är mätbar och hanterbar för att uppnå ekonomi för alla parter. För ytterligare information, se www.efkab.se

Om Broviken

Broviken investerar i svenska företag inom tjänstesektorn drivna av starka entreprenörer och ledningsgrupper. Brovikens partners har själva mångårig erfarenhet från företagsutveckling i roller som ledare, ägare och styrelsemedlemmar. Brovikens fokus är att utveckla företag och bidra till att redan fina företag kan bli ännu bättre och nå sin fulla potential. För ytterligare information, läs mer här!

För ytterligare information, vänligen kontakta Mikael Lezdins, VD EFK Holding AB

För ytterligare information om Broviken vänligen kontakta Per Granath, vd Broviken