Broviken ny huvudägare i React Risk Advisory

20 juni 2024

Tillbaka till nyhetsöversikten
Stockholm Skyline

Broviken Gruppen II AB (”Broviken”) ingår ett strategiskt partnerskap med React Risk Advisory Sweden AB (”React Risk Advisory”), specialiserade rådgivare inom säkerhetsrisker och krishantering. Satsningen görs tillsammans med bolagets grundare och nuvarande ägare Robin Loft.

React Risk Advisory hjälper privata och offentliga aktörer att skapa motståndskraftiga verksamheter. Bolaget grundades av Robin Loft och verkar i hela kedjan från informationsinhämtning och bedömning till implementering, hantering och uppföljning, för att säkra kontroll över verksamheters säkerhetsrisker. På detta sätt hjälper man kunden att uppnå trygghet och stabilitet, så att kunden kan fokusera på sin kärnverksamhet. React Risk Advisory blir, efter Prolegia, Brovikens andra partnerskap inom det prioriterade säkerhetsområdet.

- Vi har imponerats av den djupa kompetens och erfarenhet som präglar React Risk Advisory. I en situation där ett företag utsätts för hot eller annan illegal påverkan erbjuder React Risk en trygg hand att hålla i. Man är en partner med lång erfarenhet av hantering av dessa mycket påfrestande situationer. Vi vill vara en del i att adressera viktiga samhällsfrågor tillsammans med Robin och hans team, säger Christer Kinch på Broviken.

- Vi är glada över att få in Broviken som ägarpartner. Långsiktigheten som Broviken representerar ligger helt i linje med vår ambition att vara en stark partner för våra kunder över tid. Utöver djup kompetens inom vår nisch vill vi också bidra till Brovikens bredare satsning inom säkerhet. Med specialiserade rådgivare, lång erfarenhet och väl beprövade metoder utvärderar vi säkerhetsrisker och hot ur ett förebyggande perspektiv med ett starkt affärsfokus, men vi finns också där som stöd under allvarliga incidenter och kriser. Som del av ett större sammanhang kan vi sätta än mer kraft bakom vårt arbete, säger Robin Loft, grundare och VD på React Risk Advisory.

Om Broviken

Broviken investerar i kvalificerade tjänsteföretag drivna av starka entreprenörer och ledningsgrupper. Brovikens partners har själva mångårig erfarenhet från att utveckla tjänsteföretag i roller som ledare, ägare och styrelsemedlemmar. Broviken är en långsiktig ägare och investerar utan bortre tidshorisont. Brovikens fokus är att utveckla företag och bidra till att redan fina företag kan bli ännu bättre och nå sin fulla potential.

För mer information:

Robin Loft

VD React Risk Advisory

+46 70 662 79 59 robin.loft@react-risk.com

Christer Kinch

Investeringsansvarig Broviken

+46 73 439 06 06 christer.kinch@broviken.se