Tillsammans skapar vi framtidens företag

Stockholm i solnedgång

Broviken ny strategisk ägarpartner till attollo

8 december 2020

Tillbaka till nyhetsöversikten

Broviken Gruppen I AB (”Broviken”) går in som strategisk ägarpartner i Attollo AB (”Attollo” eller ”Bolaget”) och dess helägda dotterbolag Capmill AB. Attollo är en ledande IT-konsult i Sverige inom området Business Intelligence (BI) och Analytics. Broviken blir en betydande aktieägare i Attollo och kommer tillsammans med Bolaget och befintliga ägare arbeta för att vidareutveckla verksamheten.

Attollo grundades 2007 och har sedan starten expanderat kraftigt. Idag bistår bolagets cirka 65 specialister sina kunder med att strukturera, analysera och visualisera data vilket möjliggör bättre affärsbeslut. Därtill bistår man kunderna med rådgivning inom finansiell planering och rapportering samt regulatorisk rådgivning (via dotterbolaget Capmill).

Attollo är ett välpositionerat bolag med goda möjligheter att fortsätta växa både organiskt och genom selektiva tilläggsförvärv. Den starka efterfrågan på molnbaserade lösningar inom Analytics, där Attollo har en framträdande position, förväntas fortsätta. Attollo har en stark och diversifierad kundbas inom främst bank och finans, försäkring, industri, life science och utbildning.

Attollo har kontor i Stockholm och Uppsala. Bolaget inkl. dess helägda dotterbolag har en prognostiserad omsättning för 2020 om cirka 100 MSEK.

Jonas Boström, VD och grundare Attollo AB och Capmill Consulting AB kommenterar: ”Vi är väldigt glada över att få Broviken som ny partner och delägare i vår verksamhet. Trots en utmanande marknad har vi lyckats fortsätta växa vår affär, och ser en vidare stark efterfrågan på våra tjänster. Vi ser med tillförsikt på att tillsammans med Broviken fortsätta utveckla Attollo, Capmill och bolagsgruppen.”

Per Granath, VD och grundare av Broviken kommenterar: ”Detta är en mycket spännande investering för oss på Broviken. Nu när marknaden påverkats starkt av coronapandemin är det extra roligt att investera i ett bolag som trots pandemin uppvisar hög efterfrågan på bolagets tjänster och stark tillväxt. Attollo är mycket bra positionerat för att fortsätta bygga den ledande aktören inom Analytics. Vi är mycket imponerade av den starka Attollo-andan som Bolaget skapat med kunniga och engagerade medarbetare som är högt uppskattade av kunderna. Vi ser fram emot att stödja ledningen i deras arbete med att vidareutveckla företaget.”

Villkoren för transaktionen offentliggörs inte.

Om Broviken

Broviken investerar i svenska företag inom tjänstesektorn drivna av starka entreprenörer och ledningsgrupper. Brovikens partners har själva mångårig erfarenhet från företagsutveckling i roller som ledare, ägare och styrelsemedlemmar. Brovikens fokus är att utveckla företag och bidra till att redan fina företag kan bli ännu bättre och nå sin fulla potential. För ytterligare information, läs mer här!

För mer information, vänligen kontakta Jonas Boström, VD

jonas.bostrom@attollo.se +46 70 358 98 20

För ytterligare information om Broviken vänligen kontakta Per Granath, vd Broviken

per.granath@broviken.se +46 706 374 018