Svefa tar in broviken som ny huvudägare

23 december 2021

Tillbaka till nyhetsöversikten
Stockholm Skyline

Broviken Gruppen II AB (”Broviken”) går in som huvudägare i Svefa Holding AB (”Svefa” eller ”Bolaget”) Svefa, är en av de ledande fastighetsrådgivarna i Sverige. I Svefa-koncernen ingår även Värderingsdata, som utvecklar och erbjuder system för automatiserade fastighetsvärdering samt tjänster för analys och värdering av fastighetsmarknaden. Broviken kommer att äga Bolaget tillsammans med ledning och nyckelmedarbetare inom Svefa-koncernen.

Svefa var ursprungligen en del av Lantmäteriverket och verksamheten bolagiserades 1995 under namnet Svefa Svensk Fastighetsvärdering. 1997 övertog Svefas medarbetare ägandet i Bolaget. Efterhand har medarbetarägandet minskat. I den transaktion som nu sker säljs bolaget av 120 aktieägare.

Svefa erbjuder spetskompetens och kvalificerad rådgivning inom fastighetssektorn. Bolaget är verksamt inom rådgivning för fastighetsvärdering, fastighetsutveckling & samhällsbyggnad, skog & lantbruk, analys, förvaltning, corporate solutions och transaktioner.

Svefa har kontor på 18 orter från Malmö till Luleå och har genom sin breda geografiska etablering en unik kunskap om lokala marknader. Bland Svefas och Värderingsdatas kunder märks kommuner och andra offentliga beställare, fastighetsbolag, institutionella fastighetsägare samt banker och andra användare av fastighetsinformation.

Svefa med Värderingsdata omsätter över 300 Mkr och koncernen har ca 180 medarbetare.

Mikael Lundström, VD och koncernchef i Svefa kommenterar:

- Det har varit ett stort intresse för att förvärva Svefa men till slut framstod Broviken som den absolut bästa köparen både finansiellt och kulturellt. Med Broviken får vi förutsättningar att fortsätta vår tillväxtresa. De delar vår värdegrund och starka ambition att vara den ledande oberoende fastighetskonsulten. Därför är det väldigt glädjande att Broviken nu blir ny huvudägare tillsammans med ledning och nyckelpersoner.

Per Granath, VD och grundare av Broviken kommenterar:

- Jag har följt Svefa under många år och imponerats över den kunskap om fastighetsmarknaden som finns inom bolaget. Svefas kultur, där seriositet, pålitlighet och förmåga att skapa värde för kunden står i centrum, har tagit Bolaget till den position man har idag. Svefas starka varumärke gör att man förmår att attrahera de bästa individerna som har intresse att växa och utvecklas som fastighetskonsulter. Vi känner stolthet och stor glädje över att ha fått förtroendet att bli Svefas huvudägare. Vi ser fram emot att vidareutveckla Bolaget tillsammans med ledning och ”medarbetare.”

Villkoren för transaktionen offentliggörs inte, vidare är transaktionen villkorad av konkurrensverkets godkännande.

Om Broviken

Broviken investerar i svenska företag inom tjänstesektorn drivna av starka entreprenörer och ledningsgrupper. Brovikens partners har själva mångårig erfarenhet från företagsutveckling i roller som ledare, ägare och styrelsemedlemmar. Brovikens fokus är att utveckla företag och bidra till att redan fina företag kan bli ännu bättre och nå sin fulla potential. För ytterligare information, läs mer här!

För mer information om Svefa, vänligen kontakta Mikael Lundström, VD

För ytterligare information om Broviken vänligen kontakta Per Granath, vd Broviken