Tillsammans skapar vi framtidens företag

Stockholm i solnedgång

Attollo och Omeo ingår partnerskap

1 december 2021

Tillbaka till nyhetsöversikten

Attollo och Omeo ingår partnerskap

Omeo Financial Consulting AB (”Omeo”), en ledande rådgivare för finansiella aktörer, ingår partnerskap med Brovikens befintliga portföljbolag Attollo. Partnerskapet innebär att gruppen stärker sitt kunderbjudande till den finansiella sektorn och får in fler kompetenta medarbetare.

Omeo är ett mycket välrenommerat konsultbolag som arbetar med verksamhetsutveckling och tillhandahåller kompetens inom risk, regelefterlevnad, treasury, intern styrning och rapportering. Företaget arbetar idag med flertalet banker, fond- och värdepappersbolag, kapitalförvaltare, riskkapitalbolag och andra finansiella aktörer. I samband med affären genomförs ett samgående med Attollo´s dotterbolag Capmill som precis som Omeo levererar kvalificerade konsulttjänster till den finansiella sektorn. Samgåendet ger bolagsgruppen ökade resurser, förstärkt konkurrenskraft och ett ännu starkare erbjudande till kunder inom finanssektorn som verkar i en alltmer komplex miljö.

‒ Marie Hedman, VD Omeo kommenterar: ”Vi är väldigt glada över möjligheten att tillsammans med medarbetarna på Capmill få utveckla vår verksamhet och vårt kunderbjudande vidare. Capmill, kommer stärka oss på flera sätt, inte minst inom agil transformation och SAFe. Vi är också glada över att ingå i en företagsgrupp tillsammans med Attollo, vilket ger oss tillgång till teknisk kompetens och möjlighet att erbjuda våra kunder nya spännande lösningar inom bl. a. regulatorisk och finansiell rapportering, datadrivna lösningar samt avancerad analys.”

‒ Jonas Boström, VD Attollo AB kommenterar: ”Vi är mycket imponerade av det bolag som Omeo-teamet har byggt upp. Tillsammans kan vi nu erbjuda ett ännu starkare erbjudande till marknaden. Med Attollos kompentens inom datalager, BI och analytics kommer vi ytterligare stärka vårt erbjudande inom datadriven rådgivning mot finanssektorn. Vi är glada och stolta att Omeo blir en del av gruppen och ser fram emot att utveckla affären vidare tillsammans.” Villkor för transaktionen offentliggörs inte.

Om Attollo

Attollo är en ledande IT-konsult inom området Business Intelligence (BI) och Analytics. Med starka värderingar arbetar bolagets cirka 70 specialister med att hjälpa sina kunder med att automatisera och effektivisera processer kring finansiell rapportering och planering, samt att strukturera, analysera och visualisera data vilket möjliggör mer datadrivna och bättre affärsbeslut. Bolagets kunder verkar huvudsakligen inom bank och finans, försäkring, industri, retail. För ytterligare information, se www.attollo.se

Om Broviken

Broviken investerar i svenska företag inom tjänstesektorn drivna av starka entreprenörer och ledningsgrupper. Brovikens partners har själva mångårig erfarenhet från företagsutveckling i roller som ledare, ägare och styrelsemedlemmar. Brovikens fokus är att utveckla företag och bidra till att redan fina företag kan bli ännu bättre och nå sin fulla potential. För ytterligare information, se www.broviken.se

För mer information, vänligen kontakta:


Jonas Boström, VD Attollo

jonas.bostrom@attollo.se +46 70 358 98 20

Marie Hedman, VD Omeo

marie.hedman@omeo.se +46 70 660 91 30

Anders Törnsten, Partner Broviken

anders.tornsten@broviken.se +46 72 515 73 30