Cereb vidareutvecklar verksamheten genom förvärv av tina-mottagningen

7 maj 2021

Tillbaka till nyhetsöversikten
Stockholm Skyline

Cereb Holding AB (”Cereb” eller ”Cereb-gruppen”) med majoritetsägaren Broviken Gruppen I AB (”Broviken”) fortsätter utveckla verksamheten genom förvärvet av TINA-mottagningen AB (”TINA-mottagningen”). Genom förvärvet kan Cereb erbjuda tjänster inom öppen psykiatri. Detta är Cerebs tredje förvärv sedan Broviken investerade i bolaget 2019. Funka Psykologi AB och Barnläkargruppen Sparta AB har tidigare anslutits till gruppen.

TINA-mottagningen är en väletablerad psykiatrisk öppenvårdsmottagning för vuxna i Billdal i södra Göteborg. Verksamheten är bemannad med ett kvalificerat och multiprofessionellt team bestående av specialistläkare i psykiatri, sjuksköterskor, psykologer och psykoterapeuter, totalt 20-talet medarbetare. Bolaget har vårdavtal med Region Halland och erbjuder utredning och behandling av patienter med exempelvis depression, bipolär sjukdom och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD och autistiska tillstånd. Bolaget har också ramavtal med flera kommuner när det gäller medicinsk bedömning av patienters arbetsförmåga.

”Vi är mycket glada för att bli en del av Cereb-gruppen och därmed gå in i en ny spännande fas i TINA-mottagningens utveckling” säger Christina Ysander, specialistläkare i psykiatri och TINA-mottagningens VD som grundade bolaget 2007. Hon fortsätter ”Partnerskapet med Cereb gör att vi kommer att kunna utveckla vår verksamhet ännu snabbare inte minst med tanke på en rad synergier som vi ser mellan bolagen. Med detta steg ser vi framtiden an med än större tillförsikt”.

Cereb-gruppen består av två verksamhetsområden, Cereb Psykiatri och Sparta, specialiserad barnsjukvård. Sedan 2007 är Cereb Psykiatri en ledande aktör inom psykiatri i allmänhet och neuropsykiatri i synnerhet. Företaget har totalt sex mottagningar i Stockholm/Uppsala och Skåne som tar emot både barn/ungdomar och vuxna för neuropsykiatrisk utredning och behandling. Sparta är sedan starten 2005 välrenommerat med två specialistläkarmottagningar i Skåne med uppdrag från Region Skåne att bedriva allmänpediatrik i öppenvård med tonvikt på allergi och övervikt. Sparta blev 2020 en del av Cereb-gruppen.

Nu kompletteras den psykiatriska verksamheten inte bara geografiskt utan även verksamhetsmässigt med en öppenvårdsmottagning och även med en snabbt växande verksamhet för arbetsförmågeutredningar. ”Cereb Psykiatri och TINA-mottagningen har samma syn på kvalitet med patienten i fokus och samma grundläggande värderingar” säger Ulrika Östlund, ansvarig för Cereb Psykiatri där nu TINA-mottagningen blir en mycket viktig del i den fortsatta utvecklingen. Hon fortsätter ”Med TINA-mottagningen breddas Cereb Psykiatris verksamhet både innehållsmässigt och geografiskt så att vi nu är väl etablerade i landets alla tre storstadsregioner”.

Villkoren för transaktionen offentliggörs inte.

Om Broviken

Broviken investerar i svenska företag inom tjänstesektorn drivna av starka entreprenörer och ledningsgrupper. Brovikens partners har själva mångårig erfarenhet från företagsutveckling i roller som ledare, ägare och styrelsemedlemmar. Brovikens fokus är att utveckla företag och bidra till att redan fina företag kan bli ännu bättre och nå sin fulla potential. För ytterligare information, läs mer här!

För mer information om Cereb, vänligen kontakta Harald Wessman, VD

För ytterligare information om Broviken vänligen kontakta Per Granath, vd Broviken