Tillsammans skapar vi framtidens företag

Broviken genomför kapitalanskaffning om 300 miljoner

30 augusti 2018

Broviken Gruppen AB (”Broviken”) har genomfört en riktad nyemission av B-aktier med kapitalåtaganden värda 300 miljoner kronor. Styrelsen har därför beslutat om nyemission av 60 000 B-aktier.

"Vi kan med glädje konstatera att intresset för vår verksamhet är stort och vi är starkt motiverade av det förtroende som våra medgrundande aktieägare visat oss", säger Per Granath, VD Broviken. "Med detta startkapital kan vi nu ta nästa steg i Brovikens resa och börja genomföra investeringar i företag som vi tillsammans med drivna entreprenörer och ledningar kan utveckla".

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Granath, VD Broviken Gruppen AB
E-mail: per.granath@broviken.se
Mobil: +46 70 637 40 18

Om Broviken

Broviken investerar i svenska företag inom tjänstesektorn drivna av starka entreprenörer och ledningsgrupper. Brovikens partners har själva mångårig erfarenhet från företagsutveckling i roller som ledare, ägare och styrelsemedlemmar. Brovikens fokus är att utveckla företag och att bidra till att redan fina företag kan bli ännu bättre och nå sin fulla potential. För ytterligare information, se www.broviken.se