Tillsammans skapar vi framtidens företag

Vårt team

Per Granath

VD
Grundare och Partner

per.granath@broviken.se

+46 70 637 4018

Bakgrund: Humana, Svefa, Handelsbanken, Scandiaconsult, Stockholm Fondkommision, ABB

Lärdomar från att växa Humana från 375m i omsättning till 6 mdr på 10 år.

Anders Törnsten

Partner
Investment director

anders.tornsten@broviken.se

+46 72 515 7330

Bakgrund: Managementkonsult, fristående rådgivare inom M&A samt transaktionsrådgivning vid ett större revision- och konsultföretag.

Lärdomar från förvärvsintensiva företag som Humana, Instalco m.fl.

Jesper Wigelius

Partner
Investment director

jesper.wigelius@broviken.se

+46 70 932 6023

Bakgrund: Transaktionsrådgivning och bolagsvärdering från välrenommerad M&A-rådgivare.

Lärdomar från 10 år med transaktioner inom ägarledda och entreprenörsdrivna bolag.

Christer Hansson

Partner
Finansiell rapportering

christer.hansson@broviken.se

+46 70 181 2074

Bakgrund: Humana, Svefa, fristående rådgivare inom rapportering.

Lärdomar från integration av ett 50 tal bolag i Humanas struktur.

Olof Carlstoft

Industrial Partner

olof.carlstoft@broviken.se

+46 73 390 4075

Bakgrund: Northmill, Carismar, 6:e AP-fonden.

Lärdomar från att utveckla och professionalisera en rad entreprenörsdrivna bolag i egenskap av styrelseordförande.